Step into your success...
Success begins at OshSU!

International relations office

Our news

29 2018-06-14 13:17:47

Француз тилинде эркин сүйлөгөн профессор физиктерге лекция окуду

И. Арабаев атында кыргыз улуттук университетинин профессору, ф.-м.и.к. материал таануу тармагы боюнча дүйнөгө белгилүү илимпоз, көптөгөн чет өлкөлөрдө физиканын өзөктүү маселелери туурасында докладдарды жасаган, орус, англис, француз тилдеринде эркин сүйлөгөн чыгаан окумуштуу Ногаев Мелис Абдраимович Ош МУнун физика-техника факультетинин окутуучуларына, магистранттарына жана студенттерине “Сущность и свойство материалов” деген темада абдан кызыктуу лекция окуп берди. Сабак ар түрдүү көргөзмө куралдардын, дидактикалык материалдардын жана слайддардын коштоосунда өттү. Соңунда декан Жамболот Жанышович сөз сүйлөп, лектор агайга атайын убакыттын бөлүп, факультеттин жаматтына маңыздуу, пайдалуу лекция окуп бергендиги үчүн ыраазычылыгын билдирип, иштерине ийгиликтерди каалады. Ал эми аудитория кызыккан суроолоруна негиздүү жана ынанымдуу жоопторду алышты. 

Профессор менен байланышып, иш-чараны уюштуруубузга жакындан жардам берген доцент Маралбек Чотоевичке көптөгөн рахматтарды айтабыз.
Өз кезегинде Мелис Абдраимович дагы Ош МУнун электрондук-техникалык базасы, авн системасы мыкты иштеп жаткандыгына жогору баасын берди.

Фото сюжет

International students
Photo gallery
Videos
Сongratulations