Step into your success...
Success begins at OshSU!

International relations office

Projects-Partners

Ош декларациясы жана анын максаты

2016-жылдын 21-майында Ош мамлекеттик университетинде Кыргызстандын жети облусунун мамлекеттик жети жогорку окуу жайларынын ректорлору Ош декларациясына кол коюшкан. Ага К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети, Талас мамлекеттик университети, С. Нааматова атындагы Нарын мамлекеттик университети, Жалал-Абад мамлекеттик университети, Баткен мамлекеттик университети, А. Мырсабекова атындагы Ош гуманитардык педагогикалык институту жана Ош мамлекеттик университети сыяктуу мамлекеттик окуу жайлар кирген. Декларацияны кабыл алуу иш-аракети республиканын жогорку окуу жайларынын ички өнөктөштүк байланыштарын жакшыртып, алардын достук көпүрөсү болуу менен билимдүү жана бирдиктүү жаштарды тарбиялоодо өзүнүн үзүрлүү салымын кошууга багытталган.        

Ал төмөнкүдөй максаттарды көздөйт:

- мамлекеттик  жана университеттик деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүп, өлкөнүн ички бүтүндүгүн жана окуу жайлар ортосундагы достукту чыңоо.

- ааламдашуу доорунда дүйнөлүк билим берүү мейкиндигиндеги ЖОЖдор аралык интеграцияны, мобилдүүлүктү активдештирүү жана ички академиялык алмашууну күчөтүү, студенттерди жаңы окуу чөйрөсүнө аралаштырып, сабакка болгон атаандашууларын күчөтүү жана аларды коомчулук менен тил табышууга үйрөтүү;

- ЖОЖдор арасында педагогикалык тажрыйба алмашууну өнүктүрүү, белгилүү окумуштуулардын жана профессорлордун, доценттердин конок лекцияларын, ачык сабактарын уюштуруу жана алардын стажировкалардан өтүүлөрүн камсыздоо;

- профессордук-окутуучулук курамдын илимий изилдөө иштерин биргелешип жүргүзүүгө шарттарды түзүп берүү, илимий-практикалык конференцияларды, симпозиумдарды, он-лайн, телелекцияларды, видеосабактарды уштуруу;

- ири эл аралык долбоорлорду чогуу ишке ашыруу;

- окуу жайлар ортосунда маданий-массалык, спорттук иш-чараларды бирге өткөрүү;

- Баллон системасындагы кредиттик технологияны жемиштүү колдонуу менен бирге билим берүү жараянында студенттердин академиялык эркиндүүлүгүн күчөтүп, жеке траекториясын кеңейтүү ж.б.

Ош декларациясынын алкагында ар жылы мүчө окуу жайларда студенттик фестивалдар өткөрүлүп турат жана алар маданий-массалык, концерттик, оюн-зоок программалар менен коштолуп, мында активдүү жана таланттуу студенттерге дипломдор, ардак грамоталар, сертификаттар ж.б. сыйлыктар тапшырылып келет. Декларациянын принциптеринин турмушка ашуусун тескөө милдетин Ош мамлекеттик университети өз мойнуна алган.  

Жети университеттин ортосунда түзүлгөн келишим Ош МУда жемиштүү иштеп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин 20га жакын студент ЫМУ, ЖАМУга жиберилсе, 100гө жакын студент жана окутуучу ТалМУ, НМУ, ЫМУ, БатМУ, ЖАМУ, ОГПИден Ош МУга келип окуп, тажрыйба алмашып жатат. Студенттерди жиберүүнү жана кабыл алууну университеттердин эл аралык байланыштар бөлүмдөрү жүргүзүшөт.   

Жиберилүүчү студенттерден төмөнкү документтер талап кылынат:

1) Үч тараптуу келишим.

2) Окуу боюнча макулдашуу.

3) Кепилдик кат (гарант-письмо).

4) Анкета.

5) Паспорттун копиясы.

Кабыл алуучу окуу жай студенттерди жатакана менен камсыз кылат жана системалуу билим алууга карата толук шарттарды түзүп берет. Ал эми контракттык төлөмдөрдү студенттер өздөрүнүн окуу жайына төлөшөт, кабыл алуучу университетте акысыз билим алышат жана окуган предметтери, топтогон кредиттери, алган сессиялык баалары өздөрүнүн окуу жайында таанылат. Айырма чыккан предметтерди тапшыруу үчүн мобилдүүлүккө катышкан студенттерге өз окуу жайларында эки жумалык сессия уюштурулуусу зарыл. Студенттерди каттоо бир жылда эки жолу жүргүзүлөт: жазгы семестрге – декабрь айында, күзгү семестрге – май айында.

International students
Photo gallery
Videos
Сongratulations
The Osh declaration