Step into your success...
Success begins at OshSU!

International relations office

Projects-Partners

Декларациянын алкагында жүргүзүлгөн академиялык мобилдүүлүк

 1) 2016-2018-академиялык окуу жылдарында Ош мамлекеттик университети менен Талас мамлекеттик университетинде

Ош декларациясынын алкагында студенттердин ортосунда жүргүзүлгөн мобилдүүлүк боюнча маалымат

 

Ф.И.О.

Курс

Адистик/багыт

Жиберүү-чү окуу жай

Кабыл

алуучу

окуу

жай

Окуу мөөнөтү/

семестр

1

Кенешбекова

Айгерим

Ниязбековна

 

 

2

 

550100 Табигый-илимий билим берүү

ТалМУ

ОшМУ

2016-2017-

окуу жылы

күзгү

семестр

2

Ибраимов

Кубат

Урусланович

 

 

2

550100 Табигый-илимий билим берүү

ТалМУ

ОшМУ

2016-2017-

окуу жылы

күзгү семестр

3

Жекшенбеков

Арслан

Таалайбекович

 

 

3

550100 Табигый-илимий билим берүү

ТалМУ

ОшМУ

2016-2017

окуу жылы

күзгү семестр

4

Тажибаева

Гульзада

Дуйшенбековна

 

 

 

3

550700 Педагогика

ТалМУ

ОшМУ

2016-2017

окуу жылы

күзгү семестр

5

Момукулова Жазгүл Сейитбековна

 

 

 

2

550100 Табигый-илимий билим берүү

ТалМУ

ОшМУ

2016-2017

окуу жылы

күзгү семестр

6

Таштанбекова Динара  Жумабековна

3

550700 Педагогика

ТалМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

күзгү семестр

7

Нурдинова Захира Нурдиновна

3

550700 Педагогика

ТалМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

күзгү семестр

8

Шаршембай кызы  Назгул

3

550300 Филологиялык билим берүү

ТалМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

күзгү семестр

9

Кайрат кызы Элмира

3

550100 Табигый-илимий билим берүү

ТалМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

күзгү семестр

10

Табышова Айдай Тажикуловна

3

550100 Табигый-илимий билим берүү

ТалМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

күзгү семестр

11

Жаныбаева Салтанат Жеенбековна

3

550200 Физика-математикалык билим берүү

ТалМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

жазгы    семестр

12

Эрмек кызы Айканыш

3

550200 Физика-математикалык билим берүү

ТалМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

жазгы

семестр

Жалпы – 12 студент

 

2) 2016-2018-академиялык окуу жылдарында Талас мамлекеттик университети менен К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинде Ош декларациясынын алкагында студенттердин ортосунда жүргүзүлгөн мобилдүүлүк боюнча маалымат

 

Ф.И.О.

Курс

Адистик/багыт

Жиберүү-чү окуу жай

Кабыл алуучу окуу жай

Окуу мөөнөтү/

семестр

1

Исмаилов

Бекболот

Сейитканович

 

 

3

550100 Табигый-илимий билим берүү

ТалМУ

ЫМУ

2016-2017

окуу жылы

жазгы семестр

2

Ибраимов

Кубат

Урусланович

 

 

3

550100 Табигый-илимий билим берүү

ТалМУ

ЫМУ

2017-2018

окуу жылы

күзгү семестр

Жалпы – 2 студент

 

3) 2016-2018-академиялык окуу жылдарында С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети менен Ош мамлекеттик университетинде Ош декларациясынын алкагында студенттердин ортосунда жүргүзүлгөн

мобилдүүлүк боюнча маалымат

 

 

Ф.И.О.

Курс

Адистик/багыт

Жиберүү-чү окуу жай

Кабыл алуучу окуу жай

Окуу мөөнөтү/

семестр

1

Нуркалиева

Мираида Кабылбековна

2

550300 Филологиялык билим берүү

НМУ

ОшМУ

2016-2017

окуу жылы

күзгү

семестр

2

Бектурганова

Эльонора Алмазбековна

3

580100 Финансы жана кредит

НМУ

ОшМУ

2016-2017

окуу жылы

күзгү

семестр

3

Насарбеков

Айбек

3

580100 Финансы жана кредит

НМУ

ОшМУ

2016-2017

окуу жылы

күзгү

семестр

4

Алыканова Нурай

3

580100 Финансы жана кредит

НМУ

ОшМУ

2016-2017

окуу жылы

жазгы

семестр

5

Эсентур кызы Аида

3

580100 Финансы жана кредит

НМУ

ОшМУ

2016-2017

окуу жылы

жазгы

семестр

6

Бейшебаева

Нурзада Тилекбековна

1

570400 Дизайн

НМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

күзгү

семестр

7

Бактыбек кызы

Айдай

1

570400 Дизайн

НМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

күзгү

семестр

8

Жолочиев

Элдияр

Жамилович

1

570400 Дизайн

НМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

күзгү

семестр

Жалпы – 8 студент

 

4) 2016-2018-академиялык окуу жылдарында Баткен мамлекеттик университети менен Ош мамлекеттик университетинде Ош декларациясынын алкагында студенттердин ортосунда жүргүзүлгөн

мобилдүүлүк боюнча маалымат

 

 

Ф.И.О.

Курс

Адистик/багыт

Жиберүү-чү окуу жай

Кабыл алуучу окуу жай

Окуу мөөнөтү/

семестр

1

Кошонова

Динара

Аззамовна

3

550700 Педагогика

БатМУ

ОшМУ

2016-2017

окуу жылы

күзгү

семестр

2

Абакул кызы

Акдаана

 

3

550300 Филологиялык билим берүү

БатМУ

ОшМУ

2016-20178

окуу жылы

күзгү

семестр

3

Сүйүнов

Мурадилла

Абдижамилович

 

3

510200  Колдонмо математика жана информатика

БатМУ

ОшМУ

2016-2017

окуу жылы

күзгү

семестр

4

Сыдыков

Нурсултан

2

532000

Дене тарбия

БатМУ

ОшМУ

2016-2017

окуу жылы

күзгү

семестр

5

Кошонова

Динара

Аззамовна

3

550700 Педагогика

БатМУ

ОшМУ

2016-2017

окуу жылы

жазгы

семестр

6

Халбаева

Тунук

Нурмаматовна

3

550700 Педагогика

БатМУ

ОшМУ

2016-2017

окуу жылы

жазгы семестр

7

Акматова

Айпери

Атамбековна

3

550300 Филологиялык билим берүү

БатМУ

ОшМУ

2016-2017

окуу жылы

жазгы

семестр

8

Турдыбай

кызы

Назира

3

550400

Социалдык-экономикалык билим берүү

БатМУ

ОшМУ

2016-2017

окуу жылы

жазгы

семестр

9

Кумарова

Зуурахан

2

550200

Физика-математикалык билим берүү

БатМУ

ОшМУ

2016-2017

окуу жылы

жазгы

семестр

10

Сыдыкова Кызсайкал

2

550100 Табигый-илимий билим берүү

БатМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

күзгү/жазгысеместрлер

11

Абдумалик

кызы Алтынай

2

550300 Филологиялык билим берүү

БатМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

күзгү

семестрлер

12

Жунусали к Нурзада

2

550100 Табигый-илимий билим берүү

БатМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

күзгү/жазгысеместрлер

13

Акжол кызы Гүлзара

2

550700 Педагогика

БатМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

күзгү

семестр

14

Нажимидимн кызы Гүлмира

3

550100 Табигый-илимий билим берүү

БатМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

күзгү/жазгысеместрлер

15

Маматбаева Айгерим

3

550300 Филологиялык билим берүү

БатМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

күзгү/жазгысеместрлер

16

Имарова Айзирек

3

550300 Филологиялык билим берүү

БатМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

күзгү/жазгысеместрлер

17

Акжол кызы Гүлзара

2

550700 Педагогика

БатМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

жазгы

семестр

18

Мурзабек к. Канайым

2

550700 Педагогика

БатМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

жазгы

семестр

19

Таштан кызы Айкөл

2

550700 Педагогика

БатМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

жазгы

семестр

20

Таштанбай

кызы

Асель

2

550300 Филологиялык билим берүү

БатМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

жазгы

семестр

21

Нурманбек кызы Жумагүл

2

550300 Филологиялык билим берүү

БатМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

жазгы

семестр

22

Абдималик

кызы Алтынай

2

550300 Филологиялык билим берүү

БатМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

жазгы

семестр

23

Эгембердиева Айзирек

2

550200

Физика-математикалык билим берүү

БатМУ

ОшМУ

2017-2018

окуу жылы

жазгы

семестр

Жалпы – 23 студент

 

5) 2016-2018-академиялык окуу жылдарында Баткен мамлекеттик университети менен Ош гуманитардык педагогикалык институтунда Ош декларациясынын алкагында студенттердин ортосунда жүргүзүлгөн

мобилдүүлүк боюнча маалымат

 

 

Ф.И.О.

Курс

Адистик/багыт

Жиберүү-чү окуу жай

Кабыл алуучу окуу жай

Окуу мөөнөтү/

семестр

1

Курбанбек кызы Өмүркан

3

532000

Дене тарбия

БатМУ

ОГПИ

2016-2017

окуу жылы

жазгы

семестр

2

Бусурманкул

кызы

Накылай

2

550300 Филологиялык билим берүү

БатМУ

ОГПИ

2016-2017

окуу жылы

жазгы

семестр

3

Махмуджан

кызы

Зийнатай

3

550700 Педагогика

БатМУ

ОГПИ

2017-2018

окуу жылы

күзгү

семестр

6

Анарбай кызы Курманжан

3

550100 Табигый-илимий билим берүү

БатМУ

ОГПИ

2017-2018

окуу жылы

күзгү

семестр

7

Шадыбек

кызы

Мээрим

3

550100 Табигый-илимий билим берүү

БатМу

ОГПИ

2017-2018

окуу жылы

күзгү

семестр

8

Сейткулова Элиза

2

550700 Педагогика

ОГПИ

БатМУ

2017-2018

окуу жылы

жазгы

семестр

Жалпы – 8 студент

 

6) 2016-2018-академиялык окуу жылдарында Жалал-Абад мамлекеттик университети менен Ош мамлекеттик университетинде Ош декларациясынын алкагында студенттердин ортосунда жүргүзүлгөн

мобилдүүлүк боюнча маалымат

 

Ф.И.О.

Курс

Адистик/багыт

Жиберүү-чү окуу жай

Кабыл алуучу окуу жай

Окуу мөөнөтү/

семестр

1

Абдыманап

уулу Анвар

3

550200

Физика-математикалык билим берүү

ОшГУ

ЖАГУ

2017-2018 -окуу жылы

күзгү

семестр

2

Алманбекова Айпери

5

560001 Дарылоо иши

ОшГУ

ЖАГУ

2017-2018- окуу жылы

күзгү

семестр

3

Абдукаримова Бегимай

Төлөнбаевна

2

580100 Финансы жана кредит

ЖАГУ

ОшМУ

2016-2017- окуу жылы

күзү

семестр

4

Жеңишбек

кызы Сирена

2

580100 Финансы жана кредит

ЖАГУ

ОшМУ

2016-2017- окуу жылы

күзү

семестр

5

Бекешова

Наргиза

3

560005 Фармация

ЖАГУ

ОшМУ

2016-2017- окуу жылы

жазгы

семестр

6

Рустамали кызы Гулжамал

2

580100 Экономика

ЖАГУ

ОшГУ

2017-2018-

окуу жылы

жазгы

семестр

7

Парпиева Мадина

2

580100 Экономика

ЖАГУ

ОшГУ

2017-2018- окуу жылы

жазгы

семестр

8

Жакыбалиева Бегимай

2

580100 Экономика

ЖАГУ

ОшГУ

2017-2018-окуу жылы

жазгы

семестр

9

Абдымомунова Айданур

4

560005 Фармация

ЖАГУ

ОшГУ

2017-2018- окуу жылы

жазгы

семестр

10

Досова Айдана

1

580100 Экономика

ЖАГУ

ОшГУ

2017-2018- окуу жылы

жазгы

семестр

11

Алтынбек кызы Бактыгул

2

550300 Филологиялык билим берүү

ЖАГУ

ОшГУ

2017-2018- окуу жылы

жазгы

семестр

12

Момуналы

кызы Күмүшай

2

580100 Экономика

ЖАГУ

ОшГУ

2017-2018- окуу жылы

жазгы

семестр

13

Асанова Эркинай

3

550300 Филологиялык билим берүү

ЖАГУ

ОшГУ

2017-2018- окуу жылы

жазгы

семестр

14

Махамаджанова Наргиза

2

580100 Экономика

ЖАГУ

ОшГУ

2017-2018- окуу жылы

жазгы

семестр

Жалпы – 14 студент

 

7) 2016-2018-академиялык окуу жылдарында Жалал-Абад мамлекеттик университети менен Ош гуманитардык педагогикалык институтунда Ош декларациясынын алкагында студенттердин ортосунда жүргүзүлгөн

мобилдүүлүк боюнча маалымат

 

Ф.И.О.

Курс

Адистик/багыт

Жиберүү-чү окуу жай

Кабыл алуучу окуу жай

Окуу мөөнөтү/

семестр

1

Таалайбек

кызы

Мираида

1

550300 Филологиялык билим берүү

ОГПИ

ЖАГУ

2016-2017

окуу жылы

жазгы

семестр

2

Жороева Айзирек

1

550300 Филологиялык билим берүү

ОГПИ

ЖАГУ

2016-2017 окуу жылы

жазгы

семестр

3

Караева Айзат

1

550300 Филологиялык билим берүү

ОГПИ

ЖАГУ

2017-2018 окуу жылы

жазгы

семестр

4

Эркебай

кызы

Калымбу

1

550400

Социалдык-экономикалык билим берүү

ОГПИ

ЖАГУ

2017-2018 окуу жылы

жазгы

семестр

Жалпы – 4 студент

 

8) 2016-2018-академиялык окуу жылдарында Ысык-Көл мамлекеттик университети менен Ош мамлекеттик университетинде Ош декларациясынын алкагында студенттердин ортосунда жүргүзүлгөн

мобилдүүлүк боюнча маалымат

 

Ф.И.О.

Курс

Адистик/багыт

Жиберүү-чү окуу жай

Кабыл алуучу окуу жай

Окуу мөөнөтү/

семестр

1

Аким кызы

Айлира

2

550300 Филологиялык билим берүү

ОшМУ

ЫМУ

2016-2017-окуу жылы

жазгы семестр

2

Миталип кызы Кызжибек

2

550300 Филологиялык билим берүү

ОшМУ

ЫМУ

2016-2017-окуу жылы

жазгы семестр

3

Насивали

кызы

Шайыргүл

3

550300 Филологиялык билим берүү

ОшМУ

ЫМУ

2016-2017-окуу жылы

жазгы семестр

4

Айбашев Маратали

3

550300 Филологиялык билим берүү

ОшМУ

ЫМУ

2017-2018-окуу жылы жазгы семестр

5

Балтабай уулу Сооронбай

1

550400

Социалдык-экономикалык билим берүү

ОшМУ

ЫМУ

2017-2018-окуу жылы жазгы семестр

6

Мавланов Абдулманоф

3

550300 Филологиялык билим берүү

ОшМУ

ЫМУ

2017-2018-окуу жылы жазгы семестр

7

Макешова

Жаркынай

3

600200 Туризм

ЫМУ

ОшМУ

2016-2017-окуу жылы

күзгү семестр

8

Айсахунова Мээрим

3

600200 Туризм

ЫМУ

ОшМУ

2016-2017-окуу жылы

күзгү семестр

9

Абдрахманова Салия

2

550300 Филологиялык билим берүү

ЫМУ

ОшМУ

2016-2017-окуу жылы

күзгү семестр

10

Алымгазиева Нурзада

2

600200 Туризм

ЫМУ

ОшМУ

2016-2017-окуу жылы

жазгы семестр

11

Абдысатарова Зуура

2

600200 Туризм

ЫМУ

ОшМУ

2016-2017-окуу жылы

жазгы семестр

12

Кеңешбекова Рахат

2

600200 Туризм

ЫМУ

ОшМУ

2016-2017-окуу жылы

жазгы семестр

13

Курманбеков Алтынбек

2

600200 Туризм

ЫМУ

ОшМУ

2016-2017-окуу жылы

жазгы семестр

14

Аманкожоева Салтанат

2

600200 Туризм

ЫМУ

ОшМУ

2017-2018-окуу жылы күзгү семестр

15

Азиз кызы

Бекайым

2

600200 Туризм

ЫМУ

ОшМУ

2017-2018-окуу жылы күзгү семестр

16

Жолдубаева Бактыгүл

2

600200 Туризм

ЫМУ

ОшМУ

2017-2018-окуу жылы күзгү семестр

17

Шаршебаева Айнура

2

600200 Туризм

ЫМУ

ОшМУ

2017-2018-окуу жылы күзгү семестр

18

Аскарова Алина

1

550300 Филологиялык билим берүү

ЫМУ

ОшМУ

2017-2018-окуу жылы жазгы семестр

19

Канатбекова Бермет

1

550300 Филологиялык билим берүү

ЫМУ

ОшМУ

2017-2018-окуу жылы жазгы семестр

Жалпы – 19 студент

 

9) 2016-2018-академиялык окуу жылдарында Ысык-Көл мамлекеттик университети менен Баткен мамлекеттик университетинде Ош декларациясынын алкагында студенттердин ортосунда жүргүзүлгөн

мобилдүүлүк боюнча маалымат

 

Ф.И.О.

Курс

Адистик/багыт

Жиберүү-чү окуу жай

Кабыл алуучу окуу жай

Окуу мөөнөтү/

семестр

1

Зикирали

кызы Аксана

2

550100 Табигый-илимий билим берүү

БатМУ

ЫМУ

2016-2017-окуу жылы

күзгү семестр

2

Орозбек

кызы Нурила

3

510200 Колдонмо математика жана информатика

БатМУ

ЫМУ

2016-2017-окуу жылы

жазгы семестр

3

Абдухаликова Бегайым

3

550300

Филологиялык билим берүү

БатМУ

ЫМУ

2016-2017-окуу жылы

жазгы семестр

4

Үрүстөм кызы Арзыкан

2

550200 Физика-математикалык билим берүү

БатМУ

ЫМУ

2017-2018-окуу жылы күзгү семестр

Жалпы – 4 студент

 

10) 2016-2018-академиялык окуу жылдарында Ош гуманитардык педагогикалык институту менен Ош мамлекеттик университетинде Ош декларациясынын алкагында студенттердин ортосунда жүргүзүлгөн

мобилдүүлүк боюнча маалымат

 

Ф.И.О.

Курс

Адистик/багыт

Жиберүү-чү окуу жай

Кабыл алуучу окуу жай

Окуу мөөнөтү/

семестр

1

Турсунова Дильфуза

2

550300

Филологиялык билим берүү

ОГПИ

ОшМУ

2016-2017-окуу жылы

жазгы семестр

2

Абдибайит

кызы Үпөл

2

550300

Филологиялык билим берүү

ОГПИ

ОшМУ

2017-2018-окуу жылы

жазгы семестр

3

Алмаз уулу Амалбек

2

550300

Филологиялык билим берүү

ОГПИ

ОшМУ

2017-2018-окуу жылы

жазгы семестр

4

Өмар кызы Зуура

1

550300

Филологиялык билим берүү

ОГПИ

ОшМУ

2017-2018-окуу жылы

жазгы семестр

5

Ибайдуллаева Курсанай

1

550300

Филологиялык билим берүү

ОГПИ

ОшМУ

2017-2018-окуу жылы

жазгы семестр

Жалпы – 5 студент

 

11) 2016-2018-академиялык окуу жылдарында С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети менен Ош мамлекеттик университетинде Ош декларациясынын алкагында окутуучулардын ортосунда жүргүзүлгөн

мобилдүүлүк боюнча маалымат

 

Ф.И.О.

Кыз-маты

Кафедрасы

Жиберүү-чү окуу жай

Кабыл алуучу окуу жай

Тажрыйба алмашуу мөөнөтү

1

Сияев Таштанбек Монолдорович

Каф. баш-чы

Педагогика жана окутуунун технологиясы

НМУ

ОшМУ

23-28-май

2017-2018-

окуу жылы

2

Касымова Гулжамал  Абдиловна

Окут.

Педагогика жана окутуунун технологиясы

НМУ

ОшМУ

23-28-май

2017-2018-

окуу жылы

3

Асанбекова Месира

Окут.

Педагогика жана окутуунун технологиясы

НМУ

ОшМУ

23-28-май

2017-2018-

окуу жылы

Жалпы – 3 окутуучу

 

12) 2016-2018-академиялык окуу жылдарында Ысык-Көл мамлекеттик университети менен Ош мамлекеттик университетинде Ош декларациясынын алкагында окутуучулардын ортосунда жүргүзүлгөн

мобилдүүлүк боюнча маалымат

 

Ф.И.О.

Кыз-маты

Кафедрасы

Жиберүү-чү окуу жай

Кабыл алуучу окуу жай

Тажрыйба алмашуу мөөнөтү

1

Кадыркулова Чолпон

Окут.

Экономика, каржы жана салык салуу

  ЫМУ

ОшМУ

2016-2017-окуу жылы

30.01-09.02

2

Асаналиева Кыял

Айбашевна

Ф.и.к, доц.

Кыргыз адабияты жана манастаануу

  ЫМУ

ОшМУ

2017-2018-окуу жылы

02-14-апрель

Жалпы – 2 окутуучу

 

13) 2016-2018-академиялык окуу жылдарында Ысык-Көл мамлекеттик университети менен Нарын мамлекеттик университетинде “Ош декларациясынын” алкагында окутуучулардын ортосунда жүргүзүлгөн

мобилдүүлүк боюнча маалымат

 

Ф.И.О.

Кыз-маты

Кафедрасы

Жиберүү-чү окуу жай

Кабыл алуучу окуу жай

Тажрыйба алмашуу мөөнөтү

1

Айдаралиева Айнура

Сабыровна

Ф.и.к, доц.

Герман тилдери

НМУ

ЫМУ

2017-2018-окуу жылы

23-27-апрель

2

Абдыразакова Марианна

Усейиновна

Окут.

Герман тилдери

НМУ

ЫМУ

2017-2018-окуу жылы

23-27-апрель

Жалпы – 2 окутуучу

International students
Photo gallery
Videos
Сongratulations
The Osh declaration