Step into your success...
Success begins at OshSU!

International relations office

Projects-Partners

Декларациянын иш-аракетин өнүктүрүүгө карата сунуштар жана перспективалык пландар

1. Академиялык мобилдүүлүктүн кредиттерин таануу маселесин жолго коюу.

2. Университеттердин багыттары боюнча окуу пландарды шайкештөө үчүн жумуштарды аткаруу.

3. Декларацияга кирген окуу жайлардын орток фондун түзүп, студенттерге кошумча стипендияларды, материалдык колдоолорду көрсөтүү.

4. Эл аралык гранттарды, инвестицияларды чогуу тартуу жана долбоорлорду биргеликте ишке ашыруу.

5. Биргелешкен билим берүү программалары жана кош диплом проектиси боюнча иш-аракеттерди жүргүзүү.

6. Илимий изилдөө иштерин биргелешип алып баруу менен орток диссертациялык кеңештерди ачуу.

7. Документтердин бирдиктүү стандарт тизмесин иштеп чыгуу.

8. Мобилдүүлүккө тиешелүү маалыматтарды жайылтуу үчүн боюнча түшүндүрүү иштерин ар бир университет регулярдуу ишке ашыруу.

9. Декларациянын курамын кеңейтүү, ага кирген университеттердин санын көбөйтүү.

10 Мобилдүүлүк боюнча келген окутуучулардын жана студенттердин санын ар семестрде 5тен кем эмес болуусуна жана академиялык алмашууну окуу жайлардагы колледждердин ортосунда дагы уюштурууга жетишүү.

11. Алмашууга катышкан студенттердин окуу жайлардан алган таасирлери боюнча жазган эсселерин топтоп чакан жыйнактарды жыл сайын басмадан чыгарып, студенттерге таркатып туруу.


International students
Photo gallery
Videos
Сongratulations
The Osh declaration