2024-жылдын 13-15 - май күндөрү Өзбекстан мамлекетинин МЭЖОЖ “Экономика жана педагогика” университетинин профессордук-окутуучулук курамы жана студенттеринен түзүлгөн делегация тажрыйба алмашуу максатында Ош мамлекеттик университетинде болушту.

2024-05-23 18:17:17 88

Делегация менен ОшМУнун жетекчилеринин жолугушууну ОшМУнун проректору, доцент К. Токторов ачып, сөздү ОшМУнун Тышкы байланыштар боюнча проректору, доцент К. Ш Аттокуровго берди. Ал конокторго ОшМУнун тарыхы, учурдагы абалы жана келечектеги перспективалары боюнча учкай маалымат берип өттү. Кийинки сөз Өзбекстан мамлекетинин МЭЖОЖ “Экономика жана педагогика” университетинин окуу иштери боюнча проректору, доцент М.З. Маматхановго берилди. Ал МЭЖОЖ “Экономика жана педагогика” университети жөнүндө маалымат берип, университеттин жетишкендиктери менен бөлүштү. Жолугушуунун жүрүшүндө катышуучулар мобилдүүлүктүн мааниси, келечеги, учурдагы билим берүү саясатындагы өзгөрүүлөр жөнүндө кеп козгоп кызуу талкуу жүрдү. Жолугушуудан соң келген делегация ОшМУнун Педагогика жана психология факультетинин Педагогика кафедрасында болду. Алгач коноктор кафедранын жалпы профессордук-окутуучулук курамы жана факультеттин студенттери  менен жолугушту. Гульмира Атанбековна жолугушууда алгачкы сөздү факультеттин деканынын милдетин аткаруучу Т. Умаровго берип, ал факульететтин тарыхы, жетишкендиктери, келечектеги изги максаттары жөнүндө сүйлөдү. Жолугушууда кафедранын доценттери Б.Ш.Тажикова, А.Б. Батыралиевдер, улук окутуучусу Б. Сапаровалар тажрыйба алмашуунун жакшы жактарын белгилеп, ишмердүүлүктү биргеликте, ийгиликтүү  иш жүзүнө ашыруу боюнча сунуш пикирлерин, каалоо тилектерин айтып өтүштү. Өз кезегинде Өзбекстан мамлекетинин  МЭЖОЖ “Экономика жана педагогика” университеттеринин педагогика кафедрасынын башчысы, п.и.к., доцент Бакиева Мухаббат Камалдиновна сөзгө чыгып Өзбекстандын аталган университети, кафедрасы жөнүндө маалымат берип өттү. Ал Өзбекстандан келген делегация менен тааныштырып, алардын айрымдары сөзгө чыкты.

Жолугушуудан соң делегация тажрыйба алмашуу максатында №18 А. Навои атындагы мектеп-лицейинде болушту. Аталган мектептин  директору Ж.А. Акматов делегацияны жылуу тосуп алып, жүрүп жаткан сабактарга алып кирди. Коноктор сабактарда колдонулуп жаткан усулдарга күбө болушуп, өздөрүнүн педагогикалык тажрыйбасында колдоно тургандарын айтып өтүштү. Бул күнү делегация ОшМУ менен ОшМУга саякат жасап, университеттин факультеттери, борбордук электрондук китепкана, факультеттердин лабораториялары менен кенен таанышты. Мындан сырткары делегация тарыхый Ош шаарынын кооз жерлеринде болуугада жетишип, түштүк Кыргызстандын таарыхында зор маанигэ ээ, касиеттүү Сулайман-Тоого зыярат кылышты.

         Иш-сапардын экинчи күнүндө, тагыраагы 14-майда Ош мамлекеттик университетинин жана Өзбекстан мамлекетинин “Экономика жана педагогика” университеттеринин педагогикалык багытындагы факультеттеринин 2-курстарынын  студенттеринин катышуусунда  Педагогика дисциплинасы боюнча “Креативдүү, компетенттүү студент” аталыштагы эл аралык деңгээлде “Акыл ордо” интеллектуалдык таймашы  уюштурулду. Таймаштын негизги максаты боордош эки мамлекеттин университеттеринин профессордук-окутуучулук курамынын жана студенттеринин достугун чыңдоо, ар тараптуу (илимий, окуу методикалык, тарбиялык ж.б.) өсүп - өнгүүсүн күчөтүү.  Таймаш жашоодо инсан, кесипкөй адис катары ордун табуу, адамзаттык, улуттук баалуулуктарды өздөрүнө  сиңирип жуурулуштуруу, жаңыны жарата алган креативдүү, компетенттүү келечек муундарды турмушка даярдоо сыяктуу маселелерди камтып, жогорку деңгээлде өттү. Мына ушундай жакшы маанайда, мындан аркы эки университеттин карым-катнашынын ийгиликтүү уланышына, бекемделешине  үмүт кылуу менен келген делегация узатылды.