ЧМПУ менен кош дипломдуулук түзүүнүн алгачкы кадамы

2021-05-06 16:33:24 197

26.03.2021

ЧМПУ менен кош дипломдуулук түзүүнүн алгачкы кадамы

Ош мамлекеттик университети менен И.Я. Яковлев атындагы Чуваш мамлекеттик педагогикалык университетинин жетекчилеринин ортосунда бирглешкен билим берүү программаларын жана кош дипломдуулук долбоорлорун талкуулоо максатында вебинар уюштурулду.

Жыйынга өнөктөш университеттен окуу иштери боюнча проректор Ильина Светлана Викторовна баштаган ири курам:

1) психология-педагогика факультеттин деканы Харитонов Михаил Григорьевич;

2) чет тилдер факультетинин деканы Кормилина Наталия Владимировна;

3) табигый илимдер факультетинин деканы Алексеев Владислав Вениаминович;

4) физика-математика факультетинин деканы Атоманов Вячеслав Геннадьевич;

5) билим берүү процессинин сапатын жана мониторингин камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Воронцова Наталья Борисовна;

6) педагогика жана башталгыч билим берүүнүн методикасы кафедрасынын башчысы Бечков Вениамин Иванович;

7) илимий жана инновациялык иштер башкармалыгынын башчысы Кириллов Александр Алексеевич. Ал эми ОшМУдан директорлор Абдувалиев Абдыганы Осмонович, Арапбаев Руслан Нурмаматович, математика жана информациялык технологиялар факультетинин деканы Сопуев Уланбек Адахимжанович, дүйнөлүк тилдер жана маданият, табият таануу жана география факультеттеринин декандарынын орун басарлары, бир топ кафедра башчылар жана программа жетекчилер, бөлүм башчы Амиралиев Семетей Манасович катышып, ой бөлүшүштү.

Алгач проректор Светлана Викторовна менен Абдыганы Осмонович жетекчилерди бири-бирине тааныштырып, кайсы багыттар боюнча программа түзүү керектигин аныкташты.

Онлайн жолугушууда эки окуу жай ортосунда «Чет тилдери (англис жана немец)», «Химия жана биология», «Прикладдык информатика», «Башталгыч билим берүү» багыттар боюнча кош дипломдуулук долбоорун түзүүнүн алгачкы кадамдары талкууланып, мындан аркы уюштуруу иштерин жүргүзүү, окуу пландарды интеграциялоо, билим берүү программалары менен алмашуу ж.б. иш-аракеттер тийиштүү жетекчилерге тапшырылды. Ошондой эле кош дипломдуулук программаларын жакынкы убакта түзүүгө жетишип, келе жаткан окуу жылында аларга студенттерди кабыл алуу маанилүү экендиги белгиленди.

Эскерте кетсек, аталган окуу жайлардын мындан бир жума мурун өткөргөн 2 жыйында бир нече багыттар боюнча кызматташуу жүргүзүү талкууланган болчу. Алардын ичинде кош дипломдуулук түзүү маселеси башкы орунда турган эле. Мындан сырткары академиялык мобилдүүлүк боюнча келишимдин тексти иштелип чыккан.