Step into your success...
Success begins at OshSU!

International relations office

Our news

Конок лекциялардын кезеги АнМУга келди.

       Андижан мамлекеттик университетинин 4 илимпозу: Зайнобидинов Сиражидин ...

21 2018-03-19 17:17:15

Россиянын окуу жайлары менен ОшМУнун алакасы жогорку тепкичке көтөрүлөт.

       Ош МУнун Россиядагы окуу жайлар менен болгон алакасын чыңоо жана ...

21 2018-03-19 17:10:50

Ички мобилдүүлүк боюнча окуганы келген студенттер менен ректор жолугушту

        Урматтуу ректорубуз профессор Каныбек Абдуваситович 2017-2018-окуу жылынын ...

71 2018-03-14 19:15:04

ОшМУ Махмуд Кашкари Барскани атындагы Чыгыш университети менен алакасын баштады.

          Махмуд Кашкари Барскани атындагы Чыгыш университетинин ректору...

66 2018-03-14 19:08:17

Partners

International students
Photo gallery
Videos
Сongratulations